Świadectwa

Czekamy na twoje świadectwo z Talitha Kum Narodowego 2017 w Szczecinie!

tknarodowe@gmail.com