Kim jesteśmy?

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia to ruch kościelny, ukonstytuowany jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Co to znaczy?

Że jesteśmy ludźmi takimi samymi jak Ty, i podobnie jak Ty, pragniemy budować pokój i jedność na całym świecie, głęboko wierząc, że tylko poprzez miłość można zwyciężyć wszelkie zło i trudności.

Studiujemy, pracujemy, mamy rodziny i przyjaciół, a w naszej codzienności staramy się poszukiwać nieustannie woli Bożej i za nią iść. Wiemy, że najważniejsze przykazanie, jakie każdy z nas otrzymał, to przykazanie miłości: „Będziesz miłować Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO”.

Czym się kierujemy?

Życiem Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, oraz życiem Jego Matki, Maryi, którą dumnie nazywamy także naszą Mamą i Założycielką tej Wspólnoty 🙂

Jakie jest nasze przesłanie?

Proste, wywodzi się z Księgi Izajasza (61,1 nn):

Duch Pański nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski u Pana.

Jak działamy?

Wychodząc do każdego człowieka: do bezdomnego, do chorego, do uzależnionego, do więźnia, do studenta, do pracownika, do przechodnia, do Ciebie! Miłosierdzie jest syntezą życia i działalności Jezusa, i wierzymy że każdy z nas (tak, Ty również!) został posłany, by głosić DOBRĄ NOWINĘ O MIŁOŚCI BOGA DO CZŁOWIEKA!

 

Jesteśmy powołani, by „EWANGELIZOWAĆ, ABY PRZEMIENIAĆ”, przemieniając każdego ewangelizowanego w ewangelizatora i świadka Miłosierdzia. Ewangelizując, chcemy umieścić każdego na kolanach Boga, w tych „wnętrznościach Miłosierdzia”, gdzie każde dziecko jest zrodzone do nowego życia i ma żywe i osobiste doświadczenie miłości Boga, której staje się świadkiem (por. J 20, 17-18).

 

Szczególną uwagę poświęcamy młodym, nie tylko dlatego, że sami jesteśmy młodzi, ale by odpowiedzieć na zaproszenie Kościoła: „Wzywam więc was, młodych z całego świata, i posyłam was, tak jak Chrystus posłał Apostołów. Przyszłość Kościoła zależy od was, ewangelizacja ziemi, w przyszłych dekadach, zależy od was!”.

 

Zależy nam, by dotrzeć szczególnie do tych wszystkich wykluczonych duchowo i społecznie, o których już nikt się nie troszczy, do tych którzy stracili nadzieję i radość życia, wchodząc odważnie w każde zakamarki nędzy.

 

Przez nasz charyzmat jesteśmy powołani, by być Przymierzem Miłosierdzia i mostem Miłosierdzia między:

  • ubogimy i bogatymi
  • centrum i peryferiami
  • maluczkimi i wielkimi
  • Kościołem i kościołem
  • działajnością ewangelizacyjną i promowaniem człowieczeństwa
  • życiem modlitwy i działaniem
  • człowiekiem i człowiekiem
  • narodem i narodem

 

Kto nam patronuje i czuwa duchowo nad nami?

Nade wszystko Maryja,Niepokalana w Duchu Świętym – nasza główna Założycielka. Przez Jej wstawiennictwo wypraszamy wszelkie łaski potrzebne do działania na rzecz drugiego człowieka i do przemiany naszych serc.

Głównym ośrodkiem i pierwszym miejscem, w którym z potrzeby serc dwójki kapłanów – O.Antonello Cadeddu i  O.Enrique Porcu oraz kilku osób świeckich powstała nasza wspólnota,  jest Brazylia,  a dokładniej Sao Paulo. I to Ojcowie, wraz z Arcybiskupem Sao Paulo mają główną pieczę nad nami.

W Szczecinie duchowego błogosławieństwa oraz wsparcia udziela nam Arcybiskup Andrzej Dzięga, a Opiekunem Duchowym wspólnoty z dekretu Arcybiskupa jest Ks. Rafał Szutra.