Czym jest Talitha Kum Narodowe?

Talitha Kum Narodowe jest corocznym spotkaniem dla młodych, którzy już przeszli lub pragną przejść warsztaty Talitha Kum prowadzone przez wspólnotę Przymierze Miłosierdzia.

Podobnie jak córka setnika została wskrzeszona w czasie spotkania z Chrystusem, my również pragniemy, aby podczas tych rekolekcji Sam Chrystus mógł nas spotkać i podnieść. W taki szczególny sposób chcemy  zjednoczyć ludzi młodych z całej Polski, jako znak jedności naszego ruchu, ale również byśmy byli żywym świedectwem nowego życia, które daje nam Pan w swoich domach, miastach, czy w pracy.

W świecie dotkniętym ciemnością grzechu chcemy, aby światło wiary mogło promieniować i wskazywać nam właściwą drogę. Przyjmując prośbę Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno (…) by świat uwierzył” (J17,21), pragniemy wspólnie spotkać się jako Talitha Kum Narodowe i prosić Dobrego Boga, podobnie jak nas nauczył nasz święty Papież Jan Paweł II, gdy na placu Zwycięstwa modlił się:

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Chcemy, abyś stanowił część naszej rodziny! Chodź z nami kroczyć śladami Chrystusa i doświadczyć, jeszcze na tej ziemi życia wiecznego, które na nas czeka.